Phong tặng 6 danh hiệu nghệ nhân nghề truyền thống

Các nghệ nhân được phong tặng đợt này thuộc 5 lĩnh vực ngành nghề truyền thống của TT-Huế, gồm: 1 nghệ nhân làm diều, 2 nghệ nhân làm nghề mây tre đan, 1 nghệ nhân làm hoa giấy, 1 nghệ nhân là thợ in và vẽ tranh giấy và 1 nghệ nhân là thợ điêu khắc.

Theo đó, gồm: ông Nguyễn Văn Hoàng, Thợ làm Diều, Giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Huế; ông Thái Phi Hùng, Thợ làm nghề mây tre đan (Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); ông Thân Văn Huy, Họa sĩ, Thợ làm Hoa giấy (Cơ sở sản xuất hoa giấy truyền thống Thân Văn Huy); ông Võ Chức, Thợ làm nghề mây tre đan (Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); ông Kỳ Hữu Phước, Thợ in và vẽ tranh giấy (Cơ sở sản xuất Kỳ Hữu Phước, Lại Âu, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và ông Ngô Đức Phi, Thợ Điêu khắc (Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Ngô Đức Phi, Khu làng nghề Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền).

Được biết, 6 nghệ nhân được phong tặng đợt này là những nghệ nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc duy trì, phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn tỉnh TT-Huế trong thời gian qua.

Đại Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *